Klip Plastik

Klip plastik yang digunakan untuk memotong kertas, fail, surat, halaman buku, tiket dll.